vegetable.jpg

環保健康都說要吃當季,究竟當季蔬菜是誰?

1~3月生產的蔬菜

葉菜類

根莖類

A 青椒
福山A 小黃瓜
蘿蔓A 南瓜
結球萵苣 地瓜
小白菜 紅蘿蔔
荷葉白菜 白蘿蔔
黑葉白菜 玉米
包心白菜 高麗菜
小松菜 青花菜
油菜 白花椰菜
芥菜 結頭菜
菠菜 馬鈴薯
葉蘿蔔 絲瓜
芹菜 冬瓜
黑芥蘭菜 苦瓜
芥蘭菜花 胡瓜
大芥菜 
青江菜 
 

4~6月生產的蔬菜

葉菜類

根莖類

A 青椒
福山A 小黃瓜
蘿蔓A 南瓜
包心白菜 地瓜
結球萵苣 紅蘿蔔
小白菜 白蘿蔔
荷葉白菜 玉米
黑葉白菜 高麗菜
青江菜 青花菜
小松菜 白花椰菜
油菜 馬鈴薯
芥菜 蕃茄
菠菜 洋蔥
葉蘿蔔 冬瓜
韭菜 胡瓜
黑芥蘭菜 苦瓜
芥蘭菜花 絲瓜
大芥菜 茄子
皇宮菜 
紅、白莧菜 
地瓜葉 
空心菜 
   

7~9月生產的蔬菜

葉菜類

根莖類

A 青椒
福山A 小黃瓜
蘿蔓A 南瓜
結球萵苣 地瓜
小白菜 紅蘿蔔
荷葉白菜 白蘿蔔
黑葉白菜 玉米
青江菜 高麗菜
小松菜 青花菜
油菜 白花椰菜
芥菜 結頭菜
菠菜 馬鈴薯
葉蘿蔔 蕃茄
芹菜 洋蔥
黑芥蘭菜 冬瓜
芥蘭菜花 胡瓜
大芥菜 苦瓜
皇宮菜 絲瓜
紅、白莧菜 扁蒲
地瓜葉 
空心菜 
韭菜 
龍鬚菜 
 

10~12月生產的蔬菜

葉菜類

根莖類

A 青椒
福山A 小黃瓜
蘿蔓A 南瓜
結球萵苣 地瓜
小白菜 紅蘿蔔
荷葉白菜 白蘿蔔
黑葉白菜 玉米
包心白菜 高麗菜
小松菜 白花椰菜
油菜 結頭菜
芥菜 蘿蔔
菠菜 馬鈴薯
葉蘿蔔 蕃茄
芹菜 洋蔥
黑芥蘭菜 冬瓜
芥蘭菜花 胡瓜
大芥菜 苦瓜
皇宮菜 絲瓜
紅、白莧菜 扁蒲
地瓜葉 
空心菜 
青江菜 
韭菜 
龍鬚菜 

 

 
 

創作者介紹

風聞有祢;親眼見祢

咖啡樹 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
 • Mandy
 • 7-9有花椰菜?花椰菜不是冬天的蔬菜嗎